Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE O OPŁATACH LOKALNYCH oraz dotyczące zwrotu akcyzy zawartej w paliwie do produkcji rolnej

Drukuj

WPŁATY dotyczące konta głównego (w tym opłaty skarbowe) można dokonać w KASIE Urzędu Gminy w Medyce, 37-732 Medyka 288, lub zrealizować  PRZELEWEM BANKOWYM na konto Urzędu Gminy Medyka nr 20 9113 0004 2001 0009 0434 0001 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy, Filia w Medyce.


WPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI i NALEŻNOŚCI PODATKOWE.

Uwaga: Od 1 stycznia 2023 r. prosimy dokonywać wpłat na indywidualne numery kont podane w:

- zawiadomieniach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

- na decyzjach podatkowych 

wysłanych do Mieszkańców przez Urząd Gminy w Medyce w formie papierowej. Dokonanie wpłaty  można zrealizować przelewem bankowym oraz poprzez dedykowany portal pod adresem: https://enaleznosci.medyka.itl.pl

(wymagana jest rejestracja w w/w portalu oraz posiadanie profilu zaufanego dla uwierzytelnienia się). Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Medyka, Stanowisko ds. gospodarki odpadami oraz pod numerem telefonu 16 6715391 wewn. 24 lub 21 w godz 7:00-15:00


Należność za dostarczoną wodę i odebrane ścieki prosimy wnosić na konto Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Medyce nr 93 9113 0004 2001 0011 4635 0001 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy, Filia w Medyce.


Załączniki

 • Jacek Wlazły

  Ilość pobrań: 0

 • Jacek Wlazły

  Ilość pobrań: 39

 • Jacek Wlazły

  Ilość pobrań: 42

 • Jacek Wlazły

  Ilość pobrań: 10

 • Jacek Wlazły

  Ilość pobrań: 0

 • Jacek Wlazły

  Ilość pobrań: 8

 • Jacek Wlazły

  Ilość pobrań: 10

 • Jacek Wlazły

  Ilość pobrań: 12

 • Jacek Wlazły

  Ilość pobrań: 1