KARTA EWIDENCYJNA - MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ1. ADRES:


...przemyski...................... .........Medyka.............

powiat gmina


...........Medyka................................................

miejscowość (nr, ulica)

4. NAZWA OBIEKTU:


.....POMNIK GRUNWALDU......................................

.............................................................................................

..............................................................................................

8. AUTOR I DATA ODSŁONIĘCIA:


1985 rok

............................................................................................

............................................................................................

2. OPIS OBIEKTU:

.....Pomnik Grunwaldu...................................................

Obiekt murowany z metalowym krzyżem w kształcie muru z trzema tablicami metalowymi oraz napisem w części środkowej „GRUNWALD” z datami 1410 i 1985 , dwoma orłami polskimi i dwoma mieczami............................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................

5. HISTORIA OBIEKTU:

W 1910 roku w 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem wzniesiono we wsi Krzyż i pod nim gromadzono się w dniach rocznic narodowych i państwowych. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli Leopold Fedyk - kierownik medyckiej szkoły, Kazimierz Jamroz – właściciel fabryki tkanin w Medyce i ksiądz Szymon Korpak – proboszcz i polityk okresu międzywojennego , poseł na sejm , działacz gospodarczo – społeczny . Krzyż ten w czasie II wojny światowej został zniszczony jednak dzięki staraniom sołtysa wsi Medyka Jana

Pawłuckiego w roku 1985 został

odtworzony.............................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

9. ZDJĘCIE:

3. TREŚĆ INSKRYPCJI:

1 „Wiecznej pamięci polskich patriotów –twórców konstytucji 3 maja 1791 roku w 200 rocznicę jej uchwalenia . Społeczeństwo Medyki 3 maj 1991”...........................

...............................................................................................

2.”Pomnik wybudowano 1910 roku dla uczczenia 500 lecia zwycięstwa pod Grunwaldem zniszczony w czasie okupacji faszystowskiej w 1939 roku , odbudowany w 1985 roku przez społeczeństwo Medyki na chwałę bohaterom walk o Polskę”...................................................

3.” 500 lecie bitwy pod Grunwaldem”.......................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................


6. STAN ZACHOWANIA:

....dobry .................................................................................

...............................................................................................


7. INICJATOR WZNIESIENIA POMNIKA:


..............................................................................................

..............................................................................................


10. PLAN SYTUACYJNY

UWAGI:
11. SPRAWUJĄCY OPIEKĘ:

Urząd Gminy Medyka

12. BIBLIOGRAFIA:

B.Hryniewicz -„W gminie Medyka” Krosno 1999

J.Różański – „Przemyśl i okolice” – Warszawa 1982

J.Różański – „Twierdza Przemyśl” Rzeszów 1983

M.Krajewski –„Dzieje Medyki Rzeszów 1982

Lele Pawlikowska „W Medyce” – Przemyśl 2002

Kronika Szkoły Podstawowej w Medyce – 1948-1984